رو عنوان : PreTitle
عنوان : بازدید شهردار محترم نیل شهر از كارخانه سیمان بهمراه مسئولین شهرستان تربت جام به مناسبت روز زمین پاك
زير عنوان : بازدید
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
ساعت : ۹:۸:۱۸