اطلاعات تماس

آدرس : خراسان رضوی ، نیل شهر – بلوار امام رضا (ع)  

تلفن :  05152573171

ایمیل : info@nilshahrcity.ir | فکس :05152574004 | کدپستی : 9575130122