آرشیو

حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در شهرداری نیل شهر

حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در شهرداری نیل شهر

1402/11/03

حضور دکتر خدایی معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل بنیاد مسکن ، مهندس جمشیدی فرماندار محترم شهرستان و مهندس رجبی معاون امور عمرانی فرمانداری، مهندس عرب مدیر بنیاد مسکن شهرستان ، مهندس سالاری بخشدار محترم بوژگان ، مهندس حسینی رئیس اداره راه و شهرسازی […]