حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در شهرداری نیل شهر

حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در شهرداری نیل شهر
1402/11/03
118 بازدید

حضور دکتر خدایی معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل بنیاد مسکن ، مهندس جمشیدی فرماندار محترم شهرستان و مهندس رجبی معاون امور عمرانی فرمانداری، مهندس عرب مدیر بنیاد مسکن شهرستان ، مهندس سالاری بخشدار محترم بوژگان ، مهندس حسینی رئیس اداره راه و شهرسازی […]

حضور دکتر خدایی معاون محترم امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و معاونین اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل بنیاد مسکن ، مهندس جمشیدی فرماندار محترم شهرستان و مهندس رجبی معاون امور عمرانی فرمانداری، مهندس عرب مدیر بنیاد مسکن شهرستان ، مهندس سالاری بخشدار محترم بوژگان ، مهندس حسینی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان و کارشناسان استانی در دفتر شهردار نیل شهر جهت بررسی طرح نهضت ملی مسکن در نیل شهر

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نیل شهر